Дoсліджeння підтвeрджує тезу про філософізацію теології у візантійський період. Ідеалом та методологічним підґрунтям чтобы візантійських мислителів була ідея «філософської теології» Прокла. Антиметафізична теологія Ареопагітик залежала від філософії Дамаскія, останнього схоларха Афінської школи неоплатонізму. Філософія Максима Сповідника переінтерпретовувала прокліанство. Візантійський есенціалізм ідейно і текс туально залежав від александрійського неоплатонізму.

 

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика