Юридичний відділ

 Заслужений юрист України, адвокат Київської міської колегії адвокатів Валентин Феодосійович Волинець, голова Юридичного відділу УПЦ

Захист правовими засобами законних прав та інтересів релігійних організацій Української Православної Церкви здійснює Юридичний відділ УПЦ.

Згідно зі штатним розписом, затвердженим Митрополитом Київським і всієї України, Юридичний відділ УПЦ функціонує у складі трьох осіб: голови Юридичного відділу; заступника голови Юридичного відділу та юрисконсульта Юридичного відділу.

У своїй діяльності Юридичний відділ УПЦ керується Конституцією і законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Законом України «Про свободу совісті і релігійні організації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (затверджено постановою КМ України № 1040 від 26.11.2008 р.) та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи Юридичний відділ УПЦ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

Організацію та ведення претензійної та позовної роботи в КМ УПЦ покладено на Юридичний відділ УПЦ. Представництво у встановленому порядку інтересів КМ УПЦ у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів здійснює голова Юридичного відділу УПЦ В. Ф. Волинець на підставі довіреності, виданої Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем УПЦ.

Юридичний відділ УПЦ має тісні ділові контакти з право­охоронними органами, органами прокуратури, юстиції, судами та народними депутатами України. У разі необхідності Юридичний відділ УПЦ звертається до цих органів за методичною допомогою та підтримкою, і здебільшого, там, де це можливо, завжди отримує їх.

Основними напрямками діяльності Юридичного відділу УПЦ із забезпечення дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації в 2011 р. були:

 

1. Планування роботи та звітність.

2. Систематизований облік та зберігання нормативних актів.

3. Забезпечення дотримання Конституції України та чинного законодавства України.

4. Укладання угод.

5. Розгляд та складання протоколів розбіжностей до угод.

6. Контроль за виконанням договірних зобов’язань.

7. Організація та ведення претензійної роботи.

8. Організація та ведення позовної роботи.

9. Забезпечення збереження церковної власності.

10. Забезпечення дотримання законодавства про працю та зміцнення трудової дисципліни.

11. Роз’яснення чинного законодавства України.

12. Методичне керівництво правовою роботою в єпархіях, парафіях, монастирях та інших структурних підрозділах, що входять до складу Української Православної Церкви.

 

 

 

One Response to Правовий захист

  1. […] відділ — Правовий захист                                                                   […]

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика