Currently viewing the category: "Максим Мудрак"
«Хрещення Господнє».
Генріх Семирадський, 1878 р. 

Богоявлення (грецьк. Θεοφάνια — Феофанія), більш давня назва — Явлення (грецьк. Επιφάνια — Епіфанія) — одне з найдавніших християнських свят (поряд з Пасхою і П’яти­десятницею). До IV ст. у Східних та Західних Церквах свята Різдва Христового і Хрещення (далее…)

 
«Крещение Господне».
Генрих Семирадский 1878 г.
Богоявление (греч. Θεοφάνια — Феофания), более древнее название — Явление (греч. Επιφάνια — Эпифания) — один из древнейших христианских праздников (наряду с Пасхой и Пятидесятницей). До IV в. в Восточных и Западных Церквах праздники Рождества Христова и (далее…)
 

Свято Преображення Господнього стало місцево відзначатися в Палестині з IV ст., з часу, коли імператриця Єлена побудувала на г. Фавор храм на честь Преображення. На Сході свідчення про свято належать до V ст. Святкові Сло­ва про Преображення є у Єфрема Сиріна, Іоанна Златоуста, Кирила Олександрійського (далее…)

 

Праздник Преображения Господня стал местно отмечаться в Палестине с IV в., со времени, когда императрица Елена построила на г. Фавор храм в честь Преображения. На Востоке свидетельства о празднике относятся к V в. Праздничные Слова о Преображении есть у Ефрема Сирина, Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского (далее…)

 
М. Врубель. Зішестя Святого Духа на апостолів.
1884 р. (живопис олією). Хори Кирилівської церкви

Свято Новозавітної П’ятидесятниці було встановлено самими апостолами. Слід зазначити, що крім Пасхи лише свято П’ятидесятниці має свої корені у Старому Завіті.

За своєю важливістю для іудеїв (далее…)

 
На противагу іудеям і язичникам
У ранній період церковної історії поширення дару говоріння різними мовами було зумовлене потребою проповідувати християнство у язичницькому і багатонаціональному світі, який вимагав якихось ознак для підтвердження істинності тієї чи іншої доктрини. На момент поширення (далее…)
 
М. Врубель.
Сошествие Святого Духа на апостолов.
1884 г. (живопись маслом).
Хоры Кириловской церкви

Праздник Новозаветной Пятидесятницы был установлен самими апостолами. Слудует сказать, что кроме Пасхи только праздник Пятидесятницы имеет свои корни в Ветхом Завете.

По своей важности Пятидесятница (далее…)

 
В противовес иудеям и  язычникам
В ранний период церковной истории широкое распространение дара говорения на иных языках было вызвано необходимостью проповеди христианства в языческом и многонациональном мире, который требовал знамений, служивших подтверждением истинности какой-либо доктрины. К моменту (далее…)
 
Цього року двунадесяте свято Благовіщеня Пресвятої Богородиці (25 березня/7 квітня) припадає на четвер 5-ї седмиці Великого посту, а це особливий день, який у народі називають “Маріїним стоянням”.
Зазвичай Маріїне стояння звершується в середу за вечірнім богослужінням. Під час цієї служби єдиний раз (далее…)
 
В этом году двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля) приходится на четверг 5-й седмицы Великого поста, а это особый день, который в народе принято называть “Мариино стояние”.

Обычно Мариино стояние совершается в среду за вечерним богослужением. Во время этой службы (далее…)
 
Яндекс.Метрика